Alting har en ende og en ny begyndelse!

Sådan er det også med Lauritzen Fonden og ejerskabet af ejendommen Herlevgårdsvej 2 – 4. Ejendommen har været i Fondens besiddelse siden 2006, hvor den blev overtaget fra Københavns Skipperforening.

J. Lauritzen A/S og DFDS A/S har derfor siden 2006 haft mulighed for at tilbyde trainees, medarbejdernes børn under uddannelse og medarbejdere med akutte boligproblemer en god og billig bolig, og på den måde er Fondens midler blevet anvendt til unges uddannelse, som netop er et af Fondens formål.

Over årene er ejendommen løbende blevet vedligeholdt og lejlighederne moderniseret, så den i dag fremstår som en attraktiv ejendom midt i bybilledet i Herlev. Det har andre også lagt mærke til, og Lauritzen Fonden har således fået et bud på ejendommen, som vi har accepteret.

Overskuddet fra salget af Herlevgårdsvej vil indgå i Fondens almennyttige arbejde, hvor der arbejdes ud fra en vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive og bidragende samfundsborgere.

Har du spørgsmål til ejerskiftet, er du velkommen til at kontakte Lauritzen Fondens direktør, Inge Grønvold for yderligere information.