Målgruppen for studielejlighederne er:

  • Trainees i Lauritzen Gruppen
  • Medarbejderes børn og børnebørn under uddannelse
  • Medarbejdere med særlige behov
  • Medarbejderes søskende og søskendes børn under uddannelse
  • Pensionisters børnebørn under uddannelse
  • Medarbejderes børn og børnebørn med særlige akutte behov

Lejlighederne er på brutto 50 m2 – fordelt således at selve boligen er 38 m2 bestående af et værelse, køkken, bad og en lille entré – altanen er 6 m2, og resten er svalegang og trappe. Køkkenet er med faste skabe, et løst komfur med ovn samt køleskab. I nogle lejligheder kan køkkenet være det oprindelige fra 1958, men hårde hvidevarer er udskiftet undervejs. Badeværelset fremstår som det oprindelige badeværelse med toilet, håndvask og bruseniche. Der er gamle, men pæne hvide fliser og terrazzobelægning. Værelset har gulv af massivt lakeret bøgeparket. Der er indbygget skab. Den vestvendte altan er i hele rummets bredde.

Praktisk information

Bygningen er opført i 1958 og består af 30 étværelses lejligheder med altan i hele lejlighedens længde. Altanerne ligger mod vest ud til en stor græsplæne med høje hække. Bagtil har ejendommen en svalegang ud til et mindre haveanlæg med små fliseterrasser ved indgangen. Bygningen er i gule mursten med fladt tag. Byggeriet er i tre etager med kælder. Der er vaskekælder, cykelkælder og 10 garager. Bygningen er opført som udlejningsejendom og Københavns Skipperforening blev i 1993 den tredje ejer med det formål at udleje til ”skipperbørn”, og det er således Skipperforeningen, der har solgt ejendommen til Lauritzen Fonden i 2006.

Ejendommen ligger på en grund på i alt knap 3.000 m2, og har følgende adresse:
Herlevgårdsvej 2-4, 2730 Herlev. Oversigtskort

Pris og øvrige praktiske oplysninger

Månedlig husleje er kr. 3.310,86. Hertil kommer varme, hvor der betales kr. 435 i a/c pr. måned samt internet 117 kr. pr. måned. El er ikke inkluderet i huslejen og er derfor en individuel sag mellem lejer og leverandør.
Månedlig leje af garage kr. 350

Gensidige opsigelsesvarsler

Det gensidige opsigelsesvarsel er på 3 måneder.

Depositum og forudbetalt leje

Der skal betales et depositum ved indgåelse af lejekontrakt på et beløb, der svarer til 3 måneds husleje. Endvidere betales samtidig 3 måneders leje forud.

Vedligehold

Det udvendige og indvendige vedligehold påhviler Lauritzen Fonden. Der overføres månedligt et beløb til lejlighedens vedligeholdelseskonto. Princippet for vedligehold er således, at lejeren selv skal bidrage til vedligeholdelse ved at stå for maling af loft og vægge. Lejligheden skal afleveres i samme stand som den blev overtaget. Det er Lauritzen Fondens administrator, der afgør dette forhold ved individuelt skøn.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejlighederne.

Har du lyst til at forhøre dig yderligere eller specifikt at lægge billet ind på en lejlighed, så kan du kontakte:

Lauritzen Fonden
Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup, Danmark
Mail: kontakt@lauritzenfonden.com
Tlf: 33 96 84 25

Venteliste

Lauritzen Fonden arbejder med ventelister – en aktiv og en passiv, der efter interne regler tager højde for alle kategorier af lejere. Medarbejdere kan få optaget deres børn på passiv venteliste fra det fyldte 15. år.

Den aktive venteliste revideres én gang årligt. Det vil sige, at Lauritzen Fonden sender brev ud til de personer, der står på listen for at høre, om de stadig er seriøst interesseret. Personer på den passive venteliste skal på eget initiativ meddele Lauritzen Fonden, når de ønsker at blive overført til den aktive venteliste med deres optjente anciennitet.

Lauritzen Fonden tilstræber maksimal åbenhed om ventelisterne, men gør samtidig opmærksom på, at der vil blive foretaget trangsbestemte individuelle skøn.

Administration

Administration af ejendommen er outsourcet til en ekstern advokat:

LUND ELMER SANDAGER v/ advokat Kjeld Jørgensen
Kontaktperson: Lone Borup Rasmussen
Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V
Tlf.: +45 33 300 295
Website: www.lesadv.dk
E-mail: lbr@lundelmersandager.dk