For at søge støtte gennem Lauritzen Fonden skal du opfylde en række kriterier.
Læs mere om du er berettiget til Lauritzen Fondens midler her.