Persondatapolitik

Lauritzen Fonden er forpligtet til at indberette alle uddelinger/udbetalinger til SKAT. Du skal derfor indtaste CVR nummer, hvis det er en forening eller virksomhed, der søger, eller dit CPR-nummer, når det er en personlig ansøgning, eller hvis du som enkeltperson repræsenterer et projekt, der søges midler til.

Studierejselegater er normalt ikke skattepligtige. Reglerne fremgår af Ligningsloven – læs mere i vejledningen på SKATs hjemmeside.

For ikke-almennyttige uddelinger vil beskatningsgrundlaget udgøre 80% af det udbetalte beløb.

Læs mere om Lauritzen Fondens behandling af personoplysninger herunder:

Persondataforordning – GDPR – Øget fokus på databeskyttelse.

Lauritzen Fonden er underlagt loven om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er den centrale myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes.

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor? Her kan du se, hvordan Lauritzen Fonden registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give, og de oplysninger, du giver, eller de spor du sætter, når du i øvrigt bruger de tilbudte services eller søger på hjemmesiden www.lauritzenfonden.com.

Lauritzen Fonden indsamler ikke af egen drift oplysninger om besøgendes profil.

Hvis du selv afgiver oplysninger – i en elektronisk fondsansøgning, til brug for modtagelse af nyhedsbrev eller i forbindelse med kommentarer på vores facebook eller lignende – bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Lauritzen Fonden videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, vil videregivelse ske.

Ved afslag maskeres ansøgning efter 6 mdr. fra ansøgningsdato og ved bevilling er det efter 66 mdr. Maskeres betyder at de sidste 4 cifre i cpr.nr. krydses ud (XXXX).

Det er af betydning for Fonden, at vi til hver en tid, kan søge på tidligere uddelinger. Derfor er en identifikation vigtig.

Oplysninger, som du selv indtaster

Ansøgning om fondsmidler:
Ved udfyldelse af ansøgningsskemaer bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, herunder personoplysninger.

De oplysninger, du bliver bedt om at indtaste, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’, herunder fortrolige oplysninger.

Da Lauritzen Fonden efter skattekontrolloven er indberetningspligtig til SKAT for alle uddelinger/udbetalinger, den foretager, bliver du som privatperson bedt om at angive dit CPR-nummer i ansøgningsskemaet, ligesom du bliver bedt om at angive bankoplysninger.

Som ansøger samtykker man i forbindelse med indleveringen af sin ansøgning, uanset om dette sker elektronisk eller på anden vis, at man er indforstået med, at Lauritzen Fonden opbevarer ansøgerens CPR-nummer og bankoplysninger, også i tilfælde af afslag.

Hvem bruger oplysningerne?

Alle oplysninger bruges internt i Lauritzen Fonden, dog vil interne (læs: medarbejdergruppen) ansøgninger tilgå ”selskabet” for at blive verificeret.

Ved udbetaling af legat indberettes beløbet til SKAT. Lauritzen Fonden videregiver ikke oplysninger til tredjepart, medmindre lovgivningen kræver, at data videregiveres til myndighederne.

Oplysninger vi registrerer på vores hjemmeside

www.lauritzenfonden.com anvender såkaldte cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik til trafikanalyse på hjemmesidne. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Læs mere om vores cookie-politik.

Links

Lauritzen Fondens hjemmeside har links til eksterne hjemmesider. Lauritzen Fonden kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til, eller indholdet af hjemmesider, der linker til Lauritzen Fondens hjemmeside. Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du forlader Lauritzen Fondens hjemmeside.

Indsigt og indsigelser

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret om dig, eller ønsker at få slettet registrerede oplysninger, kan du til hver en tid henvende dig skriftligt til Linda Sparrevohn Riedel på mailadresse lis@lauritzenfonden.com.

Sidst opdateret 1. juni 2018