Vores vision

På det almennyttige område arbejder vi ud fra en vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere.

Hvad er målsætningen?

Vi vil være med til at sikre, at flere børn og unge, bliver bedre rustet til at være inkluderede og bidragende medborgere i Danmark. Projekter der understøtter den målsætning har derfor vores opmærksomhed.

Hvordan arbejder vi?

Gennem en proaktiv og risikovillig tilgang, vil vi sikre ny viden, være med til at facilitere og indgå i samarbejder på tværs af civilsamfund, kommuner, erhvervsliv, foreninger, NGO’er og andre fonde.

Uddelinger 2023

2.196.000 kr.

52.672.000 kr.

54.868.000 kr.