Vi støtter

Processen

Vi støtter ikke

Har du allerede en profil?

OBS: NYT ANSØGNINGSSYSTEM

Lauritzen Fonden er i gang med implementering af et nyt ansøgningssystem.

I en periode fra 3. februar 2020 vil det ikke være muligt at komme på systemet. Dvs. dialog skal foregå via mail kontakt@lauritzenfonden.com og udbetalinger først kan ske, når vores nye system er oppe at køre. Din historik/tidligere ansøgninger på Profilen bedes du selv sørge for at gemme.

Vi vender snarest tilbage med en lanceringsdato og glæder os til at vise jer vores nye univers.

Vores fokus

I disse år, har især sårbare børn og unge  i Danmark vores opmærksomhed. Vi tror på, at vi i fremtiden får brug for endnu flere hænder til at løfte i flok, og vi tror på, at der findes ressourcer i hver og en af os.

En gruppe af børn og unge i Danmark, vokser op med et bagland, der ikke har mulighederne for at understøtte udviklingen af barnets generelle trivsel og dannelse. Det kan komme til udtryk gennem manglende adgang til kulturoplevelser, adgang til bevægelse og leg eller støtte gennem uddannelsessystemet. Det er understøttelsen af denne gruppes muligheder og indgang til fællesskaber vi fokuserer på i vores uddelinger.

Derudover støtter vi bredt inden for vores fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt arbejde og uddannelse.

Lauritzen-Gruppens medarbejdere

Det er desuden en integreret del af Lauritzen Fondens fundats at værne om Lauritzen-Gruppens medarbejdere og deres trivsel, og derfor uddeler vi hvert år en række legater til medarbejdere, børn til medarbejdere og tidligere medarbejdere i Lauritzen-Gruppen. Besøg medarbejdernes sider for at læse mere om hvordan vi støtter Lauritzen-Gruppens medarbejdere.

Sådan udvælger vi

Alle relevante ansøgninger bliver behandlet i bevillingsudvalget, der indstiller til bestyrelsen som er den endeligt godkendende instans. Bevillingsudvalget sikrer, at ansøgningen falder indenfor fundatsens rammer.

Vi gennemgår økonomien i projektet og noterer os, om der er et bagvedliggende værdisæt, der matcher Fondens, ligesom vi også fokuserer på, hvor velovervejet og gennemarbejdet projektet er med henblik på bæredygtighed.

Vi lægger vægt på, om der er et element af hjælp-til-selvhjælp og frivillighed, og om vi kan mærke ildsjælen bag. Støtten fra Lauritzen Fonden kan måske være lige akkurat den faktor, der er med til at få projektet i gang eller over en kritisk fase.

Vi vurderer, hvilken grad af øget værdi for sagen en bevillig fra vores fond kan bibringe.

Det er vigtigt for os, at vi ikke skaber vedvarende afhængighed af netop vores støtte, derfor ser vi altid positivt på, at der er søgt bredt og hos andre fonde. Dog indgår vi også samarbejder over længere tid, hvis det er afgørende for formålet med bevillingen.

Når det handler om Danmark, har vi historisk set en særlig interesse for Aalborg, Esbjerg, Ribe, Frederikshavn og Helsingør.

Lauritzen Fonden giver normalt ikke støtte til følgende:
 • studerende uden tilknytning til Lauritzen-gruppen
 • studierejser til personer uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
 • social støtte til enkeltpersoner
 • teater-, TV,- film- og videoprojekter
 • tidsskrift- og bogudgivelser
 • musikudgivelser
 • koncert- og udstillingsarrangementer i ind- og udland
 • konferencer, møder og seminarer i ind- og udland
 • projektudgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

OBS: NYT ANSØGNINGSSYSTEM

Lauritzen Fonden er i gang med implementering af et nyt ansøgningssystem. I en periode fra 3. februar 2020 vil det ikke være muligt at komme på systemet. Dvs. dialog skal foregå via mail kontakt@lauritzenfonden.com og udbetalinger først kan ske, når vores nye system er oppe at køre. Din historik/tidligere ansøgninger på Profilen bedes du selv sørge for at gemme.

Vi vender snarest tilbage med en lanceringsdato og glæder os til at vise jer vores nye univers.

 

Gå direkte til login her

Lauritzen Fonden har fire uddelinger årligt. I 2020 er ansøgningsfristerne følgende:


2. februar 2020
26. april 2020
28. juni 2020
12. oktober 2020

 

Svar på ansøgningen kan forventes ca. 1,5 – 2 måneder efter disse deadlines.

Ansøgning
 1. Før du søger, vurdér om dit projekt ligger inden for det område, som Fonden støtter. Læs om fondens uddelingsstrategi her.
 2. Søg i god tid. Det vil sige inden projektets start. Vi støtter ikke projekter, der er afsluttet. Se deadlines for ansøgninger længere oppe på denne side.
 3. Husk, at dit projekt skal være almennyttigt og som udgangspunkt skabe en samfundsmæssig værdi for flest mulige eller den gruppe af mennesker, som projektet relaterer sig til. Desuden tror vi på tesen om, at ’hjælp til selvhjælp’ hjælper mennesker længst.
 4. Beskriv hvordan dit projekt bygger på en stærk idé eller vision. Hvordan kombinerer projektet nytænkning og en høj faglig kvalitet?
 5. Husk som minimum at få følgende punkter med i ansøgningen:
  • Projektets formål, virkemidler/aktiviteter og formodede resultater
  • Projektets målgruppe(r) og plan for formidlingen af projektet til målgruppen
  • Projektets budget og finansieringsplan
 6. Vær omhyggelig og præcis i din ansøgning. Send først din ansøgning afsted, når du har gennemarbejdet alle punkter i skemaet grundigt og er tilfreds med dine besvarelser.
 7. Vigtigt! Husk at du kan gemme løbende, når du er i gang med indtastningen og derefter vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt. Men gem gerne ofte undervejs. Efter 30 minutters passiv brug er der nemlig en risiko for, at data der ikke er gemt, går tabt.