Vi støtter

Processen

Vi støtter ikke

Ansøgningssystem

Vores fokus

I disse år, har især sårbare børn og unge  i Danmark vores opmærksomhed. Vi tror på, at vi i fremtiden får brug for endnu flere hænder til at løfte i flok, og vi tror på, at der findes ressourcer i hver og en af os.

En gruppe af børn og unge i Danmark, vokser op med et bagland, der ikke har mulighederne for at understøtte udviklingen af barnets generelle trivsel og dannelse. Det kan komme til udtryk gennem manglende adgang til kulturoplevelser, adgang til bevægelse og leg eller støtte gennem uddannelsessystemet. Det er understøttelsen af denne gruppes muligheder og indgang til fællesskaber vi fokuserer på i vores uddelinger.

Derudover støtter vi bredt inden for vores fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt arbejde og uddannelse.*

Lauritzen-Gruppens medarbejdere

Det er desuden en integreret del af Lauritzen Fondens fundats at værne om Lauritzen-Gruppens medarbejdere og deres trivsel, og derfor uddeler vi hvert år en række legater til medarbejdere, børn til medarbejdere og tidligere medarbejdere i Lauritzen-Gruppen. Besøg medarbejdernes sider for at læse mere om hvordan vi støtter Lauritzen-Gruppens medarbejdere.

*Ikke enkeltpersoner udenfor Lauritzen Gruppen

Sådan udvælger vi

Alle relevante ansøgninger bliver behandlet i bevillingsudvalget, der indstiller til bestyrelsen, som er den endeligt godkendende instans. Bevillingsudvalget sikrer bl.a., at ansøgningen falder indenfor fundatsens rammer.

Vi gennemgår økonomien i initiativet og noterer os, om der er et bagvedliggende værdisæt, der matcher Fondens, ligesom vi også fokuserer på initiativets bæredygtighed.

Vi lægger vægt på, om det står klart, hvilken forandring der ønskes opnået, og om vi kan mærke ildsjælen bag ansøgningen. Derudover vægtes det, at der er en tro på det enkelte menneskes evne og vilje til at gøre en indsats i eget liv og blive bidragende samfundsborger.

Vi vurderer i hvilken grad en bevilling fra vores fond kan bidrage til at skabe øget værdi for sagen. Det inkluderer også ny viden og afprøvning af nye metoder.

Det er vigtig for os, at vi ikke skaber vedvarende afhængighed af netop vores støtte, derfor ser vi altid positivt på, at der er søgt bredt og hos andre fonde. Dog indgår vi også samarbejder over længere tid, hvis det er afgørende for formålet med bevillingen.

Vi har historisk en særlig interesse for Esbjerg og Ribe, sekundært for Helsingør, Ålborg og Frederikshavn. Derudover har Fanø, Svenborg og Ærø vores bevågenhed.

Lauritzen Fonden giver normalt ikke støtte til følgende:
 • studerende uden tilknytning til Lauritzen-gruppen
 • studierejser til personer uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
 • social støtte til enkeltpersoner
 • teater-, TV,- film- og videoprojekter
 • tidsskrift- og bogudgivelser
 • musikudgivelser
 • koncert- og udstillingsarrangementer i ind- og udland
 • konferencer, møder og seminarer i ind- og udland
 • projektudgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

Nyt ansøgningssystem
Hvis du allerede har oprettet en profil i vores gamle system og skal søge ny støtte, så benyt samme e-mail adresse som tidligere, så får du adgang til din historik.

Søg støtte her.

 

Lauritzen Fonden har normalt fire uddelinger årligt.
Næste ansøgningsfrister er:

21. april 2024

23. juni 2024

6. oktober 2024

 

Ansøgning
 1. Før du søger, vurdér om dit projekt ligger inden for det område, som Fonden støtter. Læs om fondens uddelingsstrategi her.
 2. Søg i god tid. Det vil sige inden projektets start. Vi støtter ikke projekter, der er afsluttet. Se deadlines for ansøgninger længere oppe på denne side.
 3. Husk, at dit projekt skal være almennyttigt og som udgangspunkt skabe en samfundsmæssig værdi for flest mulige eller den gruppe af mennesker, som projektet relaterer sig til. Desuden tror vi på tesen om, at ’hjælp til selvhjælp’ hjælper mennesker længst.
 4. Beskriv hvordan dit projekt bygger på en stærk idé eller vision. Hvordan kombinerer projektet nytænkning og en høj faglig kvalitet?
 5. Husk som minimum at få følgende punkter med i ansøgningen:
  • Projektets formål, virkemidler/aktiviteter og formodede resultater
  • Projektets målgruppe(r) og plan for formidlingen af projektet til målgruppen
  • Projektets budget og finansieringsplan
 6. Vær omhyggelig og præcis i din ansøgning. Send først din ansøgning afsted, når du har gennemarbejdet alle punkter i skemaet grundigt og er tilfreds med dine besvarelser.
 7. Vigtigt! Husk at du kan gemme løbende, når du er i gang med indtastningen og derefter vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt. Men gem gerne ofte undervejs. Efter 30 minutters passiv brug er der nemlig en risiko for, at data der ikke er gemt, går tabt.