Lauritzen-prisen er en skuespilpris, der til forskel fra de fleste andre teater- og skuespillerpriser ikke blot er forbeholdt scene-skuespillere. Lauritzen-prisen lægger stor vægt på bevågenhed og aktualitet i selve spille- og udtryksformen, så prisen kan også tildeles personer på grundlag af en række unikke præstationer inden for film og TV-dramatik.

Prismodtagerne bliver udvalgt af en priskomité, og priserne kan derfor ikke søges.

Lauritzen-prisen 2023

I år afholdes Lauritzen-prisen den 10. september og endnu engang danner Folketeatret ramme om prisuddelingen, hvor Kathrine Abrahamsen og Pelle Emil Hebsgaard er aftenens værter. I løbet af aftenen bliver publikum også klogere på Lauritzen Fondens almennyttige arbejde, når vi sætter fokus på tre særlige organisationer, som Fonden har støttet.

I år stiller vi skarpt på:

Organisationen Ungdomsbureauet, som arbejder for at skabe et samfund, hvor alle unge er en naturlig del af de beslutninger, der påvirker deres liv. Ungdomsbureauet har i de forgangne år engageret unge gennem en række projekter, blandt andet Ungdommens Folkemøde og indsatsen Mangfoldigt Engagement.

Mind Your Own Business, som skaber udviklingsforløb for 13-19-årige drenge i udsatte positioner i Danmark og Grønland. Igennem etableringen af egne mikrovirksomhed, styrkes drengenes faglige og sociale kompetencer og tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet styrkes.

Skolens Venner, som er en landsdækkende frivillig forening, der organiserer frivillige skolevenner i skolen. Skolevenner indgår som ekstra voksne i lærerstyrede aktiviteter, og kommer med tid, ro og nærvær, der er med til at understøtte elevernes personlige, sociale og faglige trivsel.