Generel orientering vedr. din ansøgning som du skal være opmærksom på: Den vil tilgå din arbejdsplads for verificering og evt. kommentarer. Det vil sige, at din virksomhed bekræfter din ansættelse og anciennitet.

Medarbejder

Du er ansat i DFDS A/S eller i en virksomhed, som Lauritzen-gruppen ejer 50 % eller derover – din virksomhed kan ligge hvor som helst i verden. Udgangspunktet og referencepunktet er Danmark i henhold til øvrige beskrivelser på denne hjemmeside. Mangfoldighed er en ledetråd – nationalitet er ikke en begrænsning.

Du har mindst 1 års anciennitet i virksomheden.

Medarbejderbarn

Forældre skal have mindst 1 års anciennitet i virksomheden.

Tidligere medarbejder

Ansøgningen er som udgangspunkt trangsbestemt, og seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges. Generelt gælder det for tidligere medarbejdere, at de har haft mindst 3 års anciennitet, men er fratrådt for mindre end 5 år siden og ikke har et fast ansættelsesforhold.