Som barn af en medarbejder der har mindst 1 års anciennitet i virksomheden kan der søges støtte til følgende:

Efterskoleophold i Danmark

Niveau: Op til kr. 40.000. Dog aldrig mere end 50 % af egenbetalingen af grundbeløbet. Der kan søges flere gange; men der bevilges ikke beløb over kr. 40.000 i alt, selvom det drejer sig om 2 år på efterskole.

Supplement til generelle forudsætninger

Legat gives til unge, der ønsker at tage 8., 9. eller 10. klasse på en efterskole i Danmark – eller som tager på efterskole direkte efter folkeskolens afgangsprøve. Det er en forudsætning at medarbejderens barn selv bidrager til ansøgningen, ved selvstændigt at formulere begrundelsen for at ville på efterskole.

Skolens officielle opgørelse over egenbetaling – “Betalings-opgørelse” er en forudsætning for, at ansøgningen kan behandles. Skal derfor uploades i systemet.

Boglegater

Niveau: Op til kr. 21.000 á max. kr. 7.000 pr. år

Supplement til generelle forudsætninger

Du skal være i gang med en videregående uddannelse, og indkøbene er nødvendig for at gennemføre uddannelsen. Boglegatet dækker indkøb af bøger, hjælp til køb af PC og evt. andre nødvendige hjælpemidler.

Klik her for at gå direkte til ansøgningssystemet

1)

High School/Collegeophold/universitetsophold i udlandet i ét skoleår

Studierejser  i udlandet af min. 3 mdr. varighed
Niveau: max op til kr. 60.000.

Supplement til generelle forudsætninger:
Dokumentation fra uddannelsesinstitutionen skal vedlægges ansøgningen. Ansøgeren skal som hovedregel gå i folkeskole, gymnasium el. lign. på ansøgningstidspunktet.

2)

Frivilligt socialt eller kulturelt arbejde i udlandet

Niveau: max op til kr. 60.000

Eksempler:

  • Gadebørnsprojekter
  • Børnepædagogisk arbejde
  • Sport eller anden kulturaktivitet til fordel for et socialt projekt

Supplement til generelle forudsætninger:
Mindst tre måneders ulønnet ophold. Legaterne gives til unge, der er færdig med skolen, og som led i deres personlige udvikling/engagement gerne vil deltage som medarbejdere i en dansk hjælpeorganisations arbejde i udlandet.

NGO eller organisation kan ligge udenfor Danmarks grænser; men skal være dansk forankret.

Rejselegat opnås kun i forbindelse med den NGO/organisation el. lign., der skal besøges – aldrig til rejser formidlet via kommercielle initiativer for frivilligrejser som f.eks. rejsebureauer, Projects Abroad og Adventure Heart.

Der vil blive set særlig positivt på frivilligt arbejde indenfor de foreninger, projekter eller NGO´er, som Lauritzen Fonden i forvejen støtter og dermed kender.

 

Vær opmærksom på

Ansøgeren skal yde eget bidrag, og der skal udarbejdes budget for rejsen.

For at legatet er skattefrit, kræves det, at det bruges til at dække sædvanlige udgifter til rejse, kost, logi og små fornødenheder samt dokumenteret udgift til undervisning. Udgifterne skal kunne dokumenteres i originalbilag.

Klik her for at gå direkte til ansøgningssystemet

Eksempler:

  • Psykisk eller fysisk tilskadekomst
  • Tilskud til anskaffelse af hjælpemidler
  • Undervisning
  • Uddannelse
  • Rekreationsophold
  • Psykologhjælp
  • Støtte ifb. misbrugssygdomme

Klik her for at gå direkte til ansøgningssystemet