Som tidligere medarbejder i Lauritzen-gruppen kan der søges støtte ved økonomisk trang og sygdom/handicap:

Særlige legater uddeles til tidligere medarbejdere med særlig økonomisk eller social trang i forbindelse med eksempelvis

 • Manglende uddannelse efter folkeskolen
 • Psykisk eller fysisk tilskadekomst
 • Psykologhjælp
 • Støtte ifb. misbrugssygdomme
 • Rekreationsophold
 • Uddannelse
 • Undervisning
 • Tilskud til anskaffelse af hjælpemidler
 • Dødsfald eller anden social hændelse under hensyntagen til familiens økonomiske situation
 • Alvorlig sygdom
 • Personaleindskrænkninger

Generelle forudsætninger

Ansøgningen er som udgangspunkt trangsbestemt.

Generelt gælder det for fratrådte medarbejdere, at de har haft mindst 3 års anciennitet, men er fratrådt for mindre end 5 år siden og ikke har et fast ansættelsesforhold.

Supplement til generelle forudsætninger

Anbefaling eller godkendelse af din læge kan være nødvendig. Det offentliges støttemuligheder er ikke tilstrækkelige, og du skal have et påvist behov.

Vær opmærksom på

Budget, kopi af seneste årsopgørelse og forskudsopgørelse for indeværende år skal være vedlagt ansøgningen

Klik her for at gå direkte til ansøgningssystemet