Meabco A/S er et dansk privatejet biotech-firma etableret i 2001. Virksomheden forsker i kræftterapi og har en vision om at skabe en ny effektiv kræftbehandling, der har minimale bivirkninger.

Firmaet har en forskningsportfolio inden for kræftterapi og radiobeskyttelse og udvikler løsninger med stort fokus på menneskers velvære og livskvalitet samt på potentielt store økonomiske besparelser inden for kræftbehandling.

Til dato har Meabco fokuseret på udviklingen af to banebrydende kræftbehandlings-præparater, BP-C1 og BP-C2. Meabco ejer selv alle rettigheder til begge produkter, som har potentiale til at ændre markant på måden, kræft behandles på i dag.

Hvor BP-C1 er et nyt anticancer terapi-produkt, er BP-C2 et immunomodulerende produkt med en lang række egenskaber såsom radiobeskyttelse og palliation.

BP-C1

BP-C1, som er i den afsluttende fase, er Meabcos førende produktkandidat. Præparatet har stor sandsynlighed for at blive en banebrydende kræftbehandling i nærmeste fremtid. Til dato er BP-C1 blevet testet på omkring 300 kræftpatienter, ligesom der er blevet udført kliniske forsøg i syv lande verden over med – alle med yderst lovende resultater.

De kliniske forsøg viser følgende fordele ved BP-C1:

  • 86% tumorvækstkontrol-respons på fase 4 MBC-patienter
  • Markante forbedringer på livskvaliteten hos mennesker
  • Ubetydelige bivirkninger ved behandling
  • Normalisering af unormale blodværdier
  • Høj sikkerhedsprofil
BP-C2

BP-C2, som lige nu nærmer sig den kliniske udviklingsfase, er en immunomodulator, der har bevist at have en stærk virkning på det hæmatopoietiske system og GI-systemet. Med andre ord hjælper BP-C2 disse systemer til at komme sig efter skader fremkaldt af sygdom, stråling og/eller kemiske stoffer. Produktet kan bruges i forskellige tilgange og er fx velegnet til at blive brugt hos patienter, der bliver behandlet med radioterapi.

 

 

  • Meabcos præparater behandles i en innovativ proces, som opfylder cGMP-regulationer for udvikling af farmaceutiske produkter.
  • Produktionen af præparaterne er opsat i både Schweiz og Belgien.
  • Meabco har patent på hele sin produktportofolio, så patentapplikationerne dækker alle produkter såvel som administration, kompositioner, produktion og anvendelse.
  • De mest fundamentale aspekter af Meabcos produkter er patentbeskyttet indtil 2033.
  • De lægemidler, der anvender Meabcos teknologi, har flere fordele: 1) De kan bekæmpe kræft og beskytte mod/helbrede strålingsinducerede skader; 2) De afbalancerer immunsystemet og blodværdierne samt andre kropsfunktioner.

Richard Mortensens Vej 61, 2300 København

Tlf.: +45 3246 0370

E-mail: info@meabco.com