Lauritzen Fonden er moderselskab for rederierne J. Lauritzen A/S (helejet) og DFDS A/S (43% ejet) såvel som LF Investment ApS (tidligere Vesterhavet A/S og J. Lauritzen Holdning A/S), der er 100 % ejet. LF Investment har andele i virksomheder inden for olieanalyse, måleudstyr, bioteknologi og ejendomsmarkedet.

 

J. Lauritzen A/S

DFDS A/S

LF Investment ApS

J. Lauritzen

Siden J. Lauritzen blev grundlagt i 1884 har rederiet været involveret i en lang række forskellige aktiviteter indenfor international skibsfart. Idag fokuserer rederiet på transport af tørlast og flydende gasser, og forretningsporteføljen består af:

Lauritzen Bulkers – transport af tørlast
Lauritzen Kosan – transport af flydende gasser, herunder petrokemiske gasser

Sammenlagt opererer rederiet en flåde på mere end 150 skibe.

J. Lauritzen har omkring 1.000 ansatte til søs og på kontorerne omfattende mange forskellige nationaliteter.

Udover hovedkontoret i København, har J. Lauritzen kontorer i Singapore, Stamford og Manila, som understøtter rederiets kommercielle, operationelle og tekniske aktiviteter.

 

DFDS Seaways driver et netværk med 30 ruter med 55 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger i Europa med trailer, containere og jernbane.

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed.

Virksomheden har 7.000 ansatte (incl. associerede selskaber) i 20 lande. DFDS blev stiftet i 1866 og har hovedkontor i København. DFDS er noteret på Københavns Fondsbørs.

Igennem LF Investment ApS (LFI) tilfører Lauritzen Fonden risikovillig kapital til små, nyopstartede virksomheder. Vi fokuserer på at fremme vidensudvikling og dansk foretagsomhed i form af investeringer i små innovative virksomheder inden for f.eks. NMR-teknologi eller kræftforskning.

LF Investment er engageret i følgende virksomheder:

FME A/S
Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S driver ejendomsudlejning på Danyards tidligere værftsområder i Aalborg og Frederikshavn. FME disponerer over ca. 50.000 kvm kontor, produktions- og lagerlokaler, der pt. er lejet ud til 70 forskellige lejere. Læs mere om FME.

Lauritzen Ship Owner A/S
Lauritzen Ship Owner driver en flåde af to LPG skibe (Kamilla Kosan og Kathrine Kosan).

Meabco A/S
Biotekselskabet forsker i et banebrydende antikræft middel BP-C1, der kommer til at gøre en forskel i kræftbehandling. Både fordi den rent faktiske effekt er beviseligt bedre end eksisterende behandlinger såsom f.eks. kemoterapi, og også fordi, der næsten ikke er nogle bivirkninger ved produktet. Læs mere om Meabco.

Durisol UK
Durisol producerer bæredygtige byggeblokke, der kan anvendes til konstruktion af alle tænkelige former for yder- og indervægge. Blokkene er fremstillet af 80 pct. genbrugsmateriale og kun 20 pct. cement. Ydermere er effektivt støjabsorberende. Læs mere om Durisol.

Invest Brasil A/S
Stiftet i 2008 og arbejder med målrettet investering i boligudviklingsprojekter, erhvervsejendomme og shoppingcentre til Brasiliens hurtigt voksende middelklasse. Læs mere her.

SmartVan A/S
SmartVan producerer professionelt udstyr til varevognen. Læs mere om SmartVan.

NanoNord A/S
NanoNord udvikler realtids analyseudstyr til forskellige industrier vha. NMR teknologi. Virksomheden har CatGuard som måler catfines (catalytic fines) i bunkerolie, og Tveskaeg som måler forskellige kritiske urenheder i vand eller spildevandsbranchen. Læs mere om NanoNord.

Axis Offshore Pte. Ltd.
Axis Offshore driver og opererer beboelsesskibet Safe Swift, som servicerer boreplatforme og andre produktionsinstallationer til søs.

South Cone Investment A/S
Erhvervsejendomsinvestering i Uruguay, Montevideo. Læs mere her.

Expanite A/S
Expanite har udviklet en hurtig og kosteffektiv proces til overfladehærdning af rustfrit stål. Produkter der er hærdet med Expanites teknologi har overlegne korrosions-, slid-, udmattelses- og rivningsegenskaber tilpasset kundens behov. Læs mere om Expanite.

MinervaX
Biotekselskab der udvikler en vaccine mod infektionen gruppe B-strepetokokker særligt tiltænkt gravide, således de ikke overdrager farlige og skadefulde bakterier til deres nyfødte. Læs mere om MinervaX.