Ærø Søredningsforening

Bevillingsmodtager: Ærø Søredningsforening

Støttebeløb i alt: 50.000

År: 2021