’Aktivt medborgerskab’ er skævt fordelt blandt danske børn og unge. Det har Ungdommens Røde Kors udviklet en metode til at gøre noget ved så børn og unge uanset social baggrund, aktivt kan engagere sig og gøre en forskel.

Gennem såkaldte Sprint-forløb får børn og unge konkrete værktøjer og en tro på egne evner, når de udvikler og kickstarter initiativer, som de ser behov for i deres lokalområde.

Tilpasset forløb

Sprint er et øvelsesbaseret forløb, hvor formålet er at træne deltagerne i at være aktive samfundsborgere. Forløbet er ikke skræddersyet på forhånd, men tilpasses altid, så det tager udgangspunkt i den lokale kontekst og deltagernes ønsker og behov.

Forløbet er opdelt i tre faser, hvor deltagerne dels 1) identificerer udfordringer i deres lokalområde, 2) finder på initiativer/små projektidéer, der kan imødekomme disse udfordringer og 3) udfører ideerne. I et Sprint er det altså deltagerne selv, der står for alle dele af projektarbejdet, og det er erfaringen, at netop den tilgang skaber et vigtigt engagement.

Sprint i Esbjerg og Helsingør

Lauritzen Fonden har givet støtte til Ungdommens Røde Kors arbejde med, at videreudvikle og udbrede Sprint i Esbjerg og Helsingør.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Ungdommens Røde Kors

Støttebeløb i alt: 500.000

År: 2018 - 2019

www.urk.dk/