Aspiranterne er en unik beskæftigelsesindsats, hvor et samarbejde mellem forskning, lokale kulturinstitutioner, private aktører og fem kommunale områder i Helsingør Kommune; erhverv, beskæftigelse, kultur, uddannelse og social, skal bidrage til at nytænke beskæftigelsesindsatsen overfor kommunens udsatte unge.

De unge aspiranter tilknyttes flere af Helsingørs kulturinstitutioner, som blandt andet M/S Museet for Søfart, Kulturværftet og biblioteket og målet er herigennem at de unge finder fodfæste i eget liv og styrker deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

De unge følges af to kreative mentorer og tildeles mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er lette at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen. De unge lærer, at deres indsats betyder noget for andre, og at andre regner med dem.

Genvinder tro på egne evner
Allan Klie, stifter og direktør for Aspiranterne, har mere end 25 års erfaring med at arbejde på landets kulturinstitutioner og har gennem de sidste 5 år arbejdet med at hjælpe sårbare unge gennem kreative processer.

”Når unge indgår i fællesskaber, hvor de tildeles ansvar og udvises tillid, og oplever at lykkes med noget, så genvinder de troen på dem selv og får mod på livet og lyst til at bidrage”, siger Allan Klie og uddyber:

”Aspiranterne kan være et første skridt på de unges vej væk fra offentlig forsørgelse og ind på en uddannelse eller i arbejde”.

Lauritzen Fonden har bevilget kr. 5. mio til indsatsen og ifølge fondens chef for kulturområdet, Kamilla Søgaard, kobler Aspiranterne på fineste vis fondens nutidige strategi sammen med fondens historiske og erhvervsmæssige virke:

”Aspiranterne er en unik beskæftigelsesindsats, der igennem kunst og kultur sikrer udsatte unge nye perspektiver på eget liv og derved ruster dem til at blive en del af et fremtidigt arbejdsmarked. At indsatsen finder sted i det maritime og kulturelle centrum som Kulturhavnen udgør, samler i den grad trådende for alle parter og sikrer nogle inspirerende rammer for de unge aspiranter.”

“Aspiranterne er en unik beskæftigelsesindsats, der igennem kunst og kultur sikrer udsatte unge nye perspektiver på eget liv og derved ruster dem til at blive en del af et fremtidigt arbejdsmarked.”
Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden

Udvikling af forskningsbaseret model
Center for Ungdomsforskning (CEFU) er tilknyttet indsatsen og deres forskning skal munde ud i en forskningsbaseret model, som kan overføres til andre kommuner i Danmark og i Norden.

”Det er et meget nyskabende projekt. Som ungdomsforskere glæder vi os til at undersøge, hvordan en ny beskæftigelsesindsats mellem private aktører, kommuner og kulturinstitutioner kan hjælpe unge i udsathed med at finde fodfæste i uddannelse, arbejde og i ungdomslivet mere generelt”, siger Anne Mette W Nielsen, lektor ved Cefu.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: A-produktion

Støttebeløb i alt: 5.000.000

År: 2020 - 2025

aspiranterne.dk/