I marts 2022 gik Børns Vilkår i luften med sit nye ungetilbud HØRT målrettet unge mellem 15-24 år. Hos HØRT kan unge få professionel rådgivning på en døgnåben chat, memorådgivning eller gruppechat. På gruppechatten kan unge blandt andet møde andre unge online for at drøfte, sparre og dele ud af erfaringer om bestemte temaer og problematikker. Og i HØRT’s Instagramunivers præsenteres videofortællinger fra unge, som har oplevet udfordringer i livet.

De første erfaringer fra HØRT peger på, at unge mænd er optagede af andre problemstillinger end unge kvinder, og at HØRT ikke rammer tilstrækkelig ind i unge mænds behov med det nuværende rådgivningstilbud. Børns Vilkår ønsker derfor at blive endnu klogere på unge mænds trivsel og mistrivsel, hvilke problemstillinger de typisk slås med, og hvilken form for hjælp og støtte, de har brug for. Lauritzen Fonden har givet støtte til en analyse af dette, samt udvikling af prototype på nyt/tilpasset rådgivningstilbud til unge mænd.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Børns Vilkår

Støttebeløb i alt: 500.000 kr.

År: 2022 - 2023

hort.dk/