FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Børns Vilkår

Støttebeløb i alt: 500.000

År: 2019 - 2020

bornsvilkar.dk/