Foreningen Bogspiloppens formål er at styrke børns faglige og sociale kompetencer, således at de vil være bedre rustet ved skolestart. Dette skal ske via højtlæsning i daginstitutioner og andre tiltag og aktiviteter.

Bogspiloppen arbejder for mere højtlæsning og et rigere udvalg af bøger i daginstitutioner for på den måde at øge børns trivsel, personlige, sociale og faglige kompetencer, således at alle børn kan være på deres optimale niveau ved skolestart. Det vil gøre at hvert enkelt barn får mere ud af deres skoletid.

Børn der trives, lærer mere

Højtlæsning er vigtigt fordi det indirekte bidrager til barnets identitetsdannelse, det hjælper barnet til at forstå verdenen, det stimulerer ordforrådet og sprogforståelsen. Højtlæsning er med til at udvikle barnets empati, det er med til at udvikle evnen til at reflektere, det styrker koncentrationen og evnen til at fordybe sig, det pirre nysgerrigheden.
Børn skal have adgang til bøger for at blive interesseret i bøger. Hvis barnet er interesseret i bøger vil det senere i livet læse af lyst. Jo mere man læser, jo bedre bliver ens læsehastighed, hvilket er en fordel når man går i folkeskole og senere uddannelse.

Øget behov for frivilige efter COVID19

BogSpiloppen har lige nu 24 frivillige fordelt på 22 daginstitutioner og 42 børn er tilknyttet indsatsen. Dette er for lidt i forhold til børnenes behov efter COVID19. Der er mange børn, der pga. COVID19 mistrives, og hvis vi skal hjælpe disse hurtigst og bedst, skal antallet af deltagende frivillige og daginstitutioner op. Dette kræver en helt ekstraordinær indsats. Derfor har Lautitzen Fonden støttet med en bevilling til aflønning af flere frivilligkoordinatorer.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Bogspiloppen

Støttebeløb i alt: 40.000 kr.

År: 2022 - 2023

bogspiloppen.dk/