Børn der vokser op i lavindkomst familier har ofte ikke de samme muligheder for at dyrke sport eller fritidsinteresser som deres jævnaldrende, da der simpelthen ikke er luft til de udgifter i et hårdt presset budget. Det kan give en følelse af ensomhed, mistrivsel og ”udenforskab”. Det er en kæmpe udfordring, da det i højere grad forstærker de børn og unges udfordringer. En aktiv fritid giver relationer, robusthed, selvtillid, sundhed og mulighed for at få nogle oplevelser. Det kan være et vigtigt skridt på vejen til at opnå bedre livskvalitet.

BROEN arbejder for at give børn adgang til positive fællesskaber gennem et aktivt fritidsliv. Organisationen hjælper ved at støtte kontingent, tøj og ture, så de kan blive en del af et positivt fællesskab sammen med deres jævnaldrende i fritiden. Det sker i tæt samarbejde med fagpersoner i kommunen og/eller træner, kasserer eller en anden frivillig i lokale idræts- og fritidsforeninger.

BROEN Aalborg har eksisteret siden 2009 og har alle årene været et efterspurgt tilbud. Foreningen har sat et loft på 450 børn og har derfor siden december 2022 været lukket for nye ansøgere grundet manglende økonomi. Lauritzen Fonden har støttet BROEN Aalborg med 150.000 kr, som konkret skal bruges til at støtte 75 nye børn i at blive en del af foreningslivet.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: BROEN Aalborg

Støttebeløb i alt: 150.000 kr.

År: 2023 - 2025

broen-danmark.dk/aalborg/