Den social økonomiske kulturorganisation C:NTACT sætter i sit arbejde fokus på sociale og kulturelle problemstillinger gennem personlige fortællinger fortalt på scenen, radio og film. Deres teaterforestillinger giver publikum en helt særlig mulighed for at møde de udsatte grupper, som der arbejdes med, og lytte til deres stemmer. C:NTACT bruger  kunsten som demokratisk, social og kulturel løftestang.

C:NTACT i Esbjerg 

Lauritzen Fonden har givet støtte til et ambitiøst skoleudviklingsprojekt, der gennem kulturen skal sikre forpligtende fællesskaber mellem unge på Urbanskolen i Esbjerg over en periode på 3 år.

Projektet vil bestå af tre forløb –  et forløb om året for 8. klasserne på skolens 3 afdelinger. Forløbne tager afsæt i C:NTACTs metode som er brugerdreven, og sikrer at eleverne får mulighed for at dele deres erfaringer og viden med hinanden og derigennem skabe og afvikle teaterforestillinger.

Et forløb indeholder tre faser. Den første fase sikrer en god opstart med elever, der mødes og fordeles samt en række undervisningsdage. Anden fase indeholder yderligere undervisning og den sidste fase fokuserer på selve teaterproduktionen.

Det er ambitionen, at projektet skal skabe en større integration mellem skolens tre afdelinger og de involverede klasselærere, så venskaber kan opstå på tværs af sociale skel, højne motivation blandt 8. klasses eleverne. Det bliver en anderledes læringsoplevelse, hvor de igennem kreative læreprocesser udvikler deres sociale og personlige kompetencer.

FAKTA

Bevillingsmodtager: C:NTACT

Støttebeløb i alt: 1.500.000

År: 2018 - 2021

www.contact.dk/