Dele af Østerbyen i Esbjerg er udfordret i forhold til at knække den negative kurve for den gruppe af børn og unge, der lever i lavindkomst. Børn og unge i dette område har forhøjet risiko for at vokse op uden uddannelse og risikerer lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet som voksne.

MedVind skal arbejde målrettet for at tackle den chance for ulighed der forekommer, når børn og unge vokser op i et liv præget af fattigdom, der særligt knytter sig til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

I hele Danmark er det omkring ca. 8% af den samlede børnepopulation, der vokser op i fattigdom. Forskellig forskning peger på, at det bl.a. betyder en forhøjet risiko for at de trives dårligere, sjældnere går til fritidsaktiviteter, uddanner sig mindre og oftere bliver arbejdsløse som voksne. Det har store konsekvenser for individet, men også for samfundet – og det er denne problemstilling som Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune har fundet sammen om at prøve at løse på en ny måde.

MedVind i Østerbyen
MedVind i Østerbyen
MedVind i Østerbyen
MedVind i Østerbyen
MedVind i Østerbyen

Vision og mål

Visionen for MedVind er, at alle børn og unge i bydelen finder vej gennem en uddannelse og ind i beskæftigelse, og at man derigennem reducerer de kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom for børn og unge i alderen 0-25 år

Med Collective Impact som ramme ønsker Lauritzen Fonden, Esbjerg Kommune og lokale aktører, at:

  •  arbejde ud fra en fælles forståelse om, at en kompleks udfordring som social mobilitet kræver langtidsforpligtelse, hvor deltagelse af aktører fra forskellige sektorer er altafgørende
  • initiativet understøttes og følges gennem relevant data, gensidigt forpligtende aktiviteter samt vedvarende kommunikation og borgerinddragelse
  • partnerskabet er åbent for deltagelse fra andre aktører/sektorer som fx det lokale erhvervsliv, andre fonde og civilsamfundsorganisationer

“Vi glæder os til de nye veje vi skal prøve at gå sammen i Østerbyen. I fællesskab skal vi sikre ny viden, kontinuerlig opsamling af data og MedVind skal være med til at koordinere og facilitere alle gode igangværende indsatser og sætte nye tiltag i søen”
Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand Lauritzen Fonden og formand for partnergruppen i MedVind

Partnerskabet

Centralt i partnerskabet er fælles finansiering af et backbonesekretariat i 12 år. Backbonesekretariatet kommer til at udgøre rygraden i indsatsen og det er herfra, der skal koordineres eksisterende indsatser og tænkes nye ind. Fællesnævneren for alle initiativer, nye som eksisterende, er, at de trækker i samme retning for at løse de konkrete udfordringer i området.

FAKTA

Bevillingsmodtager: MedVind i Østerbyen

Støttebeløb i alt:

År: 2017 - 2029

medvind-oesterbyen.dk/