Stor gæld allerede i de unge år kan få alvorlige konsekvenser. Det kan være en forhindring for uddannelse, beskæftigelse og muligheden for at opnå ‘det gode liv’. Med udviklingen af læringsspillet LUKSUS, forsøger Dansk Folkehjælp at gøre op med denne negative spiral.

LUKSUS har ét formål: at lære unge om privatøkonomi. Spillet skal lære de unge at tage ansvar og mærke konsekvenserne af de valg man træffer.

Når spillet lanceres på de danske uddannelsesinstitutioner, har Dansk Folkehjælp frivillige økonomiske rådgiverteams, der tilbyder skoler og uddannelsessteder at være med til at afvikle en spil-session sammen med klassens lærere. Ambitionen er at undervisere anvender dette læringsspil, så de unge ansvarliggøres tidligere. I særlig fokus er den gruppe udsatte unge, hvor økonomiske problemer kan blive en væsentlig del af deres uddannelses- og livsmestringsproblematikker.

Lauritzen Fonden har givet støtte til udviklingen af LUKSUS.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Dansk Folkehjælp

Støttebeløb i alt: 500.000

År: 2016 - 2017

www.folkehjaelp.dk