Om projektet:

Bevillingsmodtager: Dansk Handicap Forbund

Støttebeløb i alt: 35.000

År: 2018

danskhandicapforbund.dk/da/