FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Dansk Knarr Klub

Støttebeløb i alt: 50.00 kr

År: 2022