FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Danske Sømands- og Udlandskirker

Støttebeløb i alt: 16.000 kr.

År: 2022