Drengeakademiet henvender sig til fagligt udfordrede drenge, som ønsker at bruge 2 uger af deres skolegang på at forbedre sig markant både fagligt, socialt og personligt. Akademiet, der byder på et skræddersyet læringsforløb, indeholder en 12 dage lang camp, med fokus på intensiv faglig og alsidig læring, hvorefter et forældretrack, støtter drengene i at fastholde udviklingen i hjemmet.

Unikt læringsfællesskab

Gennem DrengeAkademiet bliver drenge en del af et unikt læringsfællesskab med en fast og synlig struktur, og en række forskellige og målrettede aktiviteter i undervisningen kombineret med personlig udvikling, sund kost og motion gør det muligt for drengene at indhente flere års tabt læring. På DrengeAkademiet arbejdes der med at skabe nye vaner og faglige kompetencer, og der bliver arbejdet med at støtte og udvikle deres potentiale med udgangspunkt i konceptets syv karaktertræk – selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

DrengeAkademiet Esbjerg er et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Løkkefonden, der er etableret med støtte fra Lauritzen Fonden.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Løkkefonden

Støttebeløb i alt: 515.000

År: 2016 - 2017

www.loekkefonden.dk/