Hvordan bygger man bro mellem generationer? Og hvordan får man flere børn og ældre til at gå på museum sammen i fremtiden? M/S Museet for Søfarts kommende oplevelsesunivers DRØMMESKIBET skal gøre netop det: Bringe generationerne sammen og formidle glæden ved søfart og maritim kultur. Især til de mange, der ikke har nogen erfaring med den. DRØMMESKIBET skal inkludere alle børn – uanset baggrund, sprog og faglige forudsætninger. Projektet støttes med 4 mio. kr. af Nordea-fonden og 1,5 mio. kr. af Lauritzen Fonden.

”På DRØMMESKIBET får vi vores fælles, maritime kulturhistorie helt ind under huden. Søfartens historier og håndværk kommer tæt på både store og små. Drømmeskibet bringer generationer sammen og vil styrke både Helsingørs og Danmarks maritime fortælling og sikkert inspirere andre museer til ny og kreativ historiefortælling,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

”En tur om bord på DRØMMESKIBET giver sved på panden, udfordrer hjernen og lugter af tjære og kan være med til tiltrække en bredere skare af museumsgæster til Helsingør. Vi er derfor glade for at kunne være med til at søsætte DRØMMESKIBET og fremadrettet give endnu flere mulighed for at få et skud maritim kultur”
 – Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

Autentiske oplevelser og fortællinger
Søfartsmuseer har – i lighed med tekniske museer – mange mænd blandt de besøgende, der har en stor viden og mange fortællinger om livet på havet. Det er målet, at DRØMMESKIBET skal være en ramme for at videregive de fortællinger.

På M/S Museet for Søfart har man allerede med succes etableret et samarbejde med dampskibet S/S BJØRN i Helsingør Havn om ferieaktiviteter om bord på skibet. Her bringes børn og børnebørn sammen om autentiske aktiviteter og fortællinger om livet på havet – om bord på et skib.

Projekt af international kaliber
M/S Museet for Søfart ønsker med DRØMMESKIBET at skabe metoder for inkludering af ældre i museumsformidling og for museumsformidling for børn generelt. Derfor vil DRØMMESKIBET bestå af en forskningsdel, der dels bidrager til udvikling og kvalificering af DRØMMESKIBET i udviklingsfasen, og dels skal opnå viden om, hvordan en legende tilgang til museumsformidling målrettet børn virker. Forskningen varetages af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet.

Download rapporten her >>>

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: M/S Museet for Søfart

Støttebeløb i alt: 1.500,000

År: 2018 - 2019

mfs.dk/droemmeskibet/