For mange unge i Esbjerg Kommune kommer hverken i uddannelse eller job. Samtidig efterspørger virksomhederne i kommunen – forgæves – kvalificeret arbejdskraft, så de kan vækste.

Derfor har Esbjerg kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS) og Den Sociale Kapitalfond med støtte fra Lauritzen Fonden igangsat udviklingsforløbet ’Energi til hinanden’, der skal sikre udvikling inden for tre spor; et spor målrettet udsatte unge i aldersgruppen 16-27 år, hvor hovedfokus, at de unge selv er med til at finde deres vej til job eller uddannelse, et spor rettet mod at udvikle Jobcenterets metoder i mødet med de unge og et spor rettet mod lokale virksomheder.

Ser pilotindsatsen som en investering
Lauritzen Fonden støtter indsatsen økonomisk og som sparringspartner. Platformen udgør en del af rammen om indsatsen. Her skal den nye ungeenhed kaldet ’Vindmøllen’ holde til, og her er ambitionen, at de unge skal være medskabere af rammerne for deres udvikling. Ti medarbejdere fra Esbjerg Jobcenter får arbejdsplads i den nye ungeenhed, hvor traditionel sagsbehandling er afløst af fælles løsninger af de udfordringer, som den enkelte unge har.

Det estimeres, at 200 unge kommer igennem forløbet. Heraf er målet, at 40 unge kommer i uddannelse, og 40 unge kommer i job i løbet af perioden.

”Vi ser pilotindsatsen som en investering. Det er en investering i en ny metode, så vi sammen bliver bedre til at give muligheder til udsatte unge. Og på sigt, skal den ny metode være så effektiv, at det kan betale sig fortsat at investere i resultaterne. Derfor er vi meget opsatte på også at bruge indsatsens erfaringer til at få bygget en investeringscase funderet i valide data, der er attraktiv for både kommuner og investorer,’ siger Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden.

”Vi ser pilotindsatsen som en investering. Det er en investering i en ny metode, så vi sammen bliver bedre til at give muligheder til udsatte unge. Og på sigt, skal den ny metode være så effektiv, at det kan betale sig fortsat at investere i resultaterne”
Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden.

Acceleratorforløb for lokale virksomheder
Sideløbende med aktiviteterne på ’Vindmøllen’ bliver 20 Esbjerg virksomheder inviteret med i ’Energi til hinanden’, hvor de bliver gearet til at ansætte de unge. Det sker gennem acceleratorforløb faciliteret af Den Sociale Kapitalfond, som har erfaringer, der viser, at jo før virksomhed og ung matches i udviklingsforløbet, desto større succesrate. Deres erfaring er også, at interessen for sociale investeringer lige nu er i vækst – ikke mindst fordi flere og flere aktører ser potentiale i at arbejde med flere bundlinjer – og ikke mindst også, fordi kommunerne kan se det som vejen til at sikre ekstern finansiering, der investerer i resultater i ellers pressede kommunale budgetter.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Den Sociale Kapitalfond

Støttebeløb i alt: 8.500.000

År: 2019 - 2021

www.densocialekapitalfond.dk/social-accelerator/energi-til-hinanden
  • De unge får faglige og sociale færdigheder, bliver bedre til at håndtere deres egen hverdag og begynder på eller fastholdes i uddannelse eller job.
  • Jobcenter Esbjerg får nye erfaringer med at arbejde anderledes med de unge. Resultaterne med ungegruppen forbedres, og der opnås nye indsigter i hvilke tilgange, der mest effektivt rykker de unge.
  • Virksomhederne oplever, at deres deltagelse giver værdi for samfundet, for virksomheden, deres medarbejdere og virksomhedens mulighed for udvikling og vækst.

Herudover er det væsentligt, at kommunen får erfaringer, der kan danne grobund for sociale investeringer, der sparer kommunen penge og skaber sociale effekter for udvalgte grupper i samfundet.