I dag er der mere end 750 unge i Esbjerg Kommune uden for uddannelse og beskæftigelse, som modtager uddannelseshjælp. Fremover skal de unge selv være med til at bestemme, hvad kommunens ungeindsats skal lægge vægt på. Den støtte og vejledning, de unge får, skal være langt mere helhedsorienteret og relationel – og bygge endnu mere på samarbejde og dialog. Og også de fysiske rammer skal laves om, så forudsætningerne for et godt samarbejde bliver endnu bedre.

Det er nogle af de forandringer, som Uddannelseshuset, der i dag hjælper Esbjergs unge med at blive klar til uddannelse eller job, netop er gået i gang med skabe. Det sker på baggrund af egne erfaringer og ønsker i kommunen og en målrettet proces, der har involveret unge, medarbejdere og ledere i Uddannelseshuset.

Bag indsatsen står et nyt og ambitiøst samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Lauritzen Fonden og SUS – Socialt Udviklingscenter, som sammen med forskere fra Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) på Aalborg Universitet og evaluatorer fra Analyse & Tal vil undersøge og afprøve, hvordan man kan arbejde med job- og uddannelsesindsatsen til unge på helt nye måder – inden for de gældende rammer.

Formålet med det 4-årige partnerskab er at omstille hele Esbjergs ungeindsats for at hjælpe kommunens unge bedre og mere effektivt – ikke mindst de mest sårbare unge med flest komplekse udfordringer.

”Vi kan se, at flere og flere unge mistrives, og det skal vi bare have gjort noget ved. Derfor søsætter vi nu den her helt nye ungeindsats i samarbejde med Lauritzen Fonden og SUS. De unge er eksperter i deres eget liv, og derfor tør vi godt sige til dem, at vi har brug for dem, og vi regner med dem. Derfor skal de nu være med til at forme deres egen indsats, så vi i sidste ende får dem i enten job eller uddannelse,” siger Jakob Lykke, formand for Social- & Arbejdsmarkedsudvalget og fortsætter:

”Vi kommer i Uddannelseshuset til at samarbejde med de unge på en helt ny måde, hvor vi tager udgangspunkt i deres erfaringer, ønsker og drømme. Det har vi gode erfaringer med fra Esbjerg Kommune, og nu breder vi det ud til hele vores ungeindsats,” forklarer udvalgsformanden.

Et bud på fremtidens ungeindsats

Første skridt i indsatsen er allerede taget. Samtlige medarbejdere i Uddannelseshuset har sammen med ledelsen og de unge selv igennem det sidste år været involveret i at forme programmets indsatser og aktiviteter.

Ambitionen er, at fremtidens ungeindsats i Esbjerg bliver:

  • mere ungestyret
  • helhedsorienteret
  • relationel og fællesskabsbaseret
  • smartere organisatorisk
  • mere afklaret omkring arbejdsgange og lovgivning
  • forandret i forhold til de fysiske rammer for ungesamarbejdet

Uddannelseshuset samler stafetten op fra Vindmøllen, som for et par uger siden fik kronprinsparrets stjernedryspris for at tage de første skridt i retning af en ny tilgang til arbejdet med unge uden job og uddannelse.

Stor opbakning

De unge har taget meget positivt mod forandringerne og glæder sig over at blive involveret i processen.

”Eftersom unge er en stor del af Uddannelseshuset, er det klogt at finde ud af, hvordan unge kan færdes bedst der,” siger Tobias Lyngsøe Hansen, medlem af Ungepanelet i Uddannelseshuset.

I tråd med Reformkommissionens anbefalinger

Partnerskabet bag den nye ungeindsats  tager et vigtigt skridt i den retning, som Reformkommissionen tilbage i foråret pegede på, da den offentliggjorde sine anbefalinger til, hvordan Danmark i fremtiden skal sikre velfærden og unges muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

”Når vi ser på omstillingen af vores kommunale beskæftigelsesindsatser, er det ikke kun nye løsninger, der er behov for. Det er i lige så høj grad nye organiseringer – også internt for medarbejderne”, siger Mathias Bruhn Lohmann, udviklingschef i SUS.

I Lauritzen Fonden er man begejstret for at kunne understøtte transformationen af Uddannelseshuset. Underdirektør i Lauritzen Fonden Kathrine Geisler Madsen udtaler:

”I Lauritzen Fonden er vi optagede af, hvordan vi kan understøtte reformkommissionens anbefalinger, og selvom vi står på et solidt erfaringsgrundlag fra Vindmøllen, så er det en helt anden opgave der venter i Uddannelseshuset, hvor vi i fællesskab har brug for at udvikle en anden værktøjskasse. Med den her indsats kan vi forhåbentlig skabe endnu flere positive forandringer på beskæftigelsesområdet til gavn for Esbjergs unge og til inspiration for andre kommuner.”

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: SUS - Socialt Udviklingscenter

Støttebeløb i alt: 10.000.000 kr.

År: 2023 - 2026

Om Uddannelseshuset i Esbjerg
Uddannelseshuset i Esbjerg Kommune er Jobcenter Esbjergs indsats for unge op til 30 år, der står uden job og uddannelse og har brug for uddannelseshjælp eller vejledning.

Om SUS – Socialt Udviklingscenter
SUS er et non-profit socialt udviklings- og videnshus, der udvikler nye, stærke sociale løsninger i et tæt samspil med borgere og professionelle.