“Havnen” er en udstilling om, hvordan vores liv i en globaliseret verden realiseres, fordi råmaterialer og varer transporteres effektivt og billigt rundt.

Experimentarium spiller en markant rolle i indsatsen for at styrke interessen for naturvidenskab og teknologi i det danske samfund. Ambitionen er at bidrage til at øge rekrutteringen til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser samt at styrke de unges motivation for at vælge et naturvidenskabeligt eller teknisk karriereforløb.

Foto: David Trood
Foto: David Trood
Foto: David Trood
Foto: David Trood

Udstillingen “Havnen” fylder et område på 500 m2 og sætter netop fokus på de naturvidenskabelige og tekniske aspekter af varetransportens verden. Centralt i udstillingen er et stort skib, der viser, hvordan skibstransport fungerer.  Derudover er det blandt andet muligt at prøve en skibssimulator, en kuglebane der simulerer verdenshandlen eller en vindtunnel hvor museumsgæster kan mærke vind i forskellige styrker på egen krop.

Lauritzen Fonden har givet støtte til udviklingen af udstillingen, der vil være en permanent installation på Experimentarium.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Experimentarium

Støttebeløb i alt: 500.000

År: 2015 - 2016

www.experimentarium.dk/udstillinger/havnen/