Familiestøtten matcher økonomisk udsatte familier med frivillige ressourcestærke familier, der har børn af samme køn, men er et par år ældre, som så løbende donerer tøj og legetøj til de udsatte familier. Formålet er at forbedre udsatte familiers levevilkår med særligt fokus på børnene ved at udnytte de ressourcer, der i forvejen er i samfundet og hjælpe mennesker med at hjælpe hinanden.

Familiestøtten fungerer samtidig som platform for at skabe relationer mellem mennesker og forbedre udsatte familiers levevilkår. For nogle af de matchede familier har det ført en dybere relation med sig. Børn, der lever i fattigdom, lever ofte et liv fuld af bekymringer og trives dårligere end andre børn. Forældrenes økonomiske frustrationer smitter af på børnene, og mange børn oplever en skyldfølelse og et ansvar, som det ikke er meningen et barn skal have. Gennem Familiestøtten får de udsatte familier ikke kun lettet deres økonomi, de får også lettet deres dagligdag for bekymringer om nyt tøj og legetøj – og i nogle tilfælde også nyt netværk og rollemodeller.

Lauritzen Fonden har givet støtte til udrulning af Familiestøtten i flere kommuner.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Familiestøttem

Støttebeløb i alt: 250.000

År: 2016 - 2017

www.familiestoetten.dk/