Det kan være svært at møde kammeraterne efter sommerferien og høre om spændende rejser og uforglemmelige oplevelser, når man selv har tilbragt ferien derhjemme uden de samme muligheder. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper denne gruppe af børn og unge, så de også kan få nogle gode ferieminder.

For at hjælpe ferieoplevelser på vej for børnefamilier i udsatte positioner, har Lauritzen Fonden i år valgt at støtte en række organisationer, der uddeler feriehjælp, som er målrettet familier, der har brug for en håndsrækning.

I år støtter Lauritzen Fonden følgende organisationer:

Ungdommens Røde Kors’ ferielejr

Ungdommens Røde Kors’ ferielejr er for de børn og unge, der har et særligt behov for en ferieuge fyldt med gode oplevelser. Formålet med ferielejr er at skabe et fællesskab, hvor alle deltagere har en værdi præcis som de er – både børn, unge og voksne. Ferielejrenes kerneopgave er at give de deltagende børn og unge en ferieuge fyldt med gode oplevelser, som de ellers ikke ville have fået.
Ungdommens Røde Kors afholder i alt 22 ferielejr og Lauritzen Fonden har støttet Østjyllandslejren og Sverigeslejeren.

Beløb: 51.000 kr.

Repatriate the Children – Denmark

Foreningen Repatriate the Children – Denmark skaber ferieoplevelser for danske børn som har været uskyldigt indespærret i syriske fangelejre. De danske børn har overlevet akut mangel på mad, vand og lægehjælp, de har gennemlevet krig og vidnet de fatale konsekvenser heraf. I år, ønsker Repatriate the Children – Denmark at invitere de hjemkomne børn på sommerferie i en uge på Samsø. Her er fokus på at skabe gode oplevelser og trygge omgivelser for børnene og muliggøre en uge med bekymringsfri leg.

Beløb: 50.000 kr.

Dansk Røde Kors

Med hjælp fra mere end 100 Røde Kors-frivillige tilbyder Dansk Røde Kors børnefamilier, der lever i en udsat situation et tiltrængt pusterum i en svær hverdag med ferielejre og familiecamps rundt om i Danmark.

Beløb: 30.000 kr.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Ungdommens Røde Kors, Dansk Røde Kors, Repatriate the Children - Denmark

Støttebeløb i alt: 131,000 kr.

År: 2023