Foreningen FISKEN er en non-profit og apolitisk NGO, der driver et åbent og gratis tilbud for unge mellem 13-24 år. I 37 år har FISKEN været et holdepunkt og fristed for unge mennesker i udsatte positioner. FISKENs tilbud består bl.a. af et værested, hvor unge kan indgå i positive fællesskaber med voksne og andre unge, en fritidsjobformidling, mentor og uddannelsesstøtte m.m. – alle tiltag udvikles på baggrund af de behov som FISKEN oplever, at deres unge brugere har ift. at få et godt ungdomsliv, hvor uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet bliver naturlige ingredienser.

Bedre livsmestring og fastholdelse i uddannelse

FISKEN søsætter nu en ny helhedsorienteret indsats, der gennem etablering af en uddannelsesklub, individuelle mentorforløb og lisvmestringsforløb arbejder med unges livsmestring og fastholdelse i uddannelse.

Ambitionen er at styrke de unges selvværd, sociale kompetencer og evne til at navigere i livet. Den gennemgående metode er hjælp til selvhjælp med vejledning fra FISKENS frivillige mentorer. FISKEN er årligt i kontakt med mere end 500 unge i København, som har brug for støtte og socialt samvær.

Indsatsen løber i perioden 2022-2024 og er støttet af Det Obelske Familiefond og Lauritzen Fonden.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Foreningen FISKEN

Støttebeløb i alt: 1.500,000

År: 2022 - 2024

fisken.org/