Madfællesskaber styrker beboernes trivsel og sammenhængskraften i boligområder. FødevareBanken vil derfor etablere og forankre madfællesskaber med overskudsmad i 45 almennyttige boligområder over hele landet for dermed at give en bredere gruppe af socialt udsatte adgang til fællesskaber over mad. Projektet er en udvidelse af Madfællesskaber med Mening og løber over en treårig periode

Forskning peger på, at beboere i socialt udsatte boligområder føler sig mere isolerede og ensomme sammenlignet med befolkningen generelt fx pga. ledighed, lav indkomst, mangelfuld integration eller sygdom. I kølvandet på COVID-19 – hvor isolation og ensomhed tilmed har vokset sig større – er der i høj grad behov for fællesskaber.

”Vi kan se, hvordan mødet med andre mennesker over et måltid kan gøre en kæmpe forskel i at komme problemer som ensomhed og isolation i udsatte boligområder til livs. Derfor er vi glade for, at vi nu kan bidrage til at mange flere i ud- satte boligområder kan blive en del af et madfællesskab, og dermed forhåbentligt mærke en gavnlig effekt på deres livssituation” fortæller direktør i FødevareBanken Lea Gry von Cotta-Schønberg.

Fra 3 til 45 boligområder
I 2019-2020 gik FødevareBanken og Boligselskabet Sjælland sammen i projektet Madfællesskaber med Mening, støttet af Nordea-fonden, hvor madfællesskaber med overskudsmad blev etableret i tre almennyttige, socialt udsatte boligområder. Den eksterne evaluering viste, at madfællesskaberne styrker beboeres trivsel og sammenhængkraft, og de frivillige oplever at være med til at udvikle deres eget boligområde.

”Vores evaluering fra projektet ”Madfællesskaber Med Mening” viste, at 90 % af deltagerne oplever, at de til madfællesskabet indgår i et fællesskab, og 96 % fortæller, at det har betydning for dem at spise måltider sammen med andre ved madfællesskaberne i deres boligområder. Det er dén forskel, vi gerne vil sørge for, at flere får gavn af,” fortæller direktør i FødevareBanken Lea Gry von Cotta-Schønberg.

Evalueringen har været medvirkede til, at Nordea-fonden fortsætter støtten til projektet med 3,4 mio. kr. Derudover har Lauritzen Fonden også valgt at støtte udvidelsen af projektet med 600.000 kr. Den samlede støtte har muliggjort at FødevareBanken nu kan udvide madfællesskaberne fra 3 til 45 boligområder.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Fødevarebanken

Støttebeløb i alt: 600.000

År: 2021 - 2024

foedevarebanken.dk/