FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Fonden Mødrehjælpen

Støttebeløb i alt: 50.000 kr.

År: 2022

moedrehjaelpen.dk/