Om projektet:

Bevillingsmodtager: Foreningen FISKEN - Værested og Fritidsjobformidling

Støttebeløb i alt: 240.000

År: 2015 - 2016