Om projektet:

Bevillingsmodtager: Foreningen FISKEN - Værested og Fritidsjobformidling

Støttebeløb i alt: 40.000

År: 2014