FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Foreningen KANTEN

Støttebeløb i alt: 35.000

År: 2022