Den tidlige forældre-barn kontakt er afgørende for barnets udvikling og forældrenes vej til at udvikle forældre-rollen. Men overgangen til forældrerollen kan for for mange nye forældre være en udfordrende proces, forbundet med stor usikkerhed i forhold til at forstå og afkode det spæde barns tidlige signaler.

Forskningsprojektet “Tidlig kontakt, nærvær og relation” undersøger, om sundhedsplejersken ved at introducere NBO metoden – naonatal behavioural observation, kan øge forældrenes sensitive og responderende adfærd overfor spædbarnet og dermed understøtte den tidlige opbygning af kontakt mellem barn og forældre.

Projektet gennemføres som et interventionsstudie i Esbjerg, Vejle og Viborg.

 

Om projektet:

Bevillingsmodtager: Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Støttebeløb i alt: 690.000

År: 2016 - 2018

ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-sygepleje/