Siden 2017 har MedVind i Østerbyen haft fritidsjob som fokus. Det øgede fokus på fritidsbeskæftigelse er, ud over praksiserfaring, baseret på studier og analyser, der alle indikerer, at et fritidsjob og det at tjene sine egne penge, giver unge mennesker følelsen af ansvar og stolthed. Derudover er det med til at styrke og udvikle bevidstheden hos de unge om, hvor deres kompetencer ligger.

I Østerbyen i Esbjerg er man allerede lykkedes med at skubbe til andelen af unge i fritidsjob, det er gjort i tæt samarbejde med Præstegårdsskolen og aktører i lokalområdet. Det har resulteret i at ca. 41 % af 7-9 klasserne i 2019 havde et fritidsjob mod ca. 17 % i 2017. Men der er behov for at forankre og sikre den gode udvikling fremadrettet og få endnu flere skoler og unge med. MedVind er derfor gået sammen med Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune i en indsats der skal støtte op om unge i boligområderne omkring Kvaglund-, Præstegård- og Bakkeskolerne.  En del af indsatsen går med at etablere samarbejder med bl.a. det private erhvervsliv, klubberne, boligforeningerne og skolerne – det er målsætningen at parterne skal forpligte sig til at etablere og kvalificere uddannelseskvalificerende fritidsjob til de unge i området.

Flere fritidsjob, færre på offentlig forsørgelse

Målet for indsatsen er at give Esbjergs unge mulighed for at få et fritidsjob, for dermed at mindske andelen af de unge, der havner på offentlige ydelser, og højne den andel af unge, der går videre i uddannelsessystemet og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Samtidig giver den fælles retning og en styrket koordinering, at flere aktører nu står sammen om et fælles mål. Det kan give et boost til Esbjergs erhvervsliv, der forhåbentlig kan komme til at vækste antallet af job, der er tilgængelige for de unge.

Lauritzen Fonden støtter med 1.715.000 kr. udvikling og skalering af MedVinds fritidsjobindsats.

Om projektet:

Bevillingsmodtager: MedVind i Østerbyen

Støttebeløb i alt: 1.715.000

År: 2020 - 2022

medvind-oesterbyen.dk/