GAME er en non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur med målet om at gøre en forskel i udsatte boligområder.

GAMEs indsats er todelt, og retter sig dels mod en målgruppe af 16-25 årige frivillige, som uddannes til at drive gadeidrætsaktiviteter i udsatte boligområder, og dels mod den yngre målgruppe af 8-16 årige, som eksponeres for rollemodeller, og inkluderes i et fysisk aktivt fællesskab.

I 2018 var GAME tilstede i 33 boligområder i Danmark med såkaldte GAME zoner. En GAME zone er organiseret omkring gadeidrætsaktiviteterne street dance, parkour, gadefodbold, street fit og street basket, hvor alle frivillige har specifikke roller i henhold til de valgte aktiviteter. I København, Aalborg, Esbjerg og Viborg ligger der desuden asfalterede gadeidrætshuse med bl.a. skaterbaner, multibaner m. basket, floorball, fodbold osv., yoga og dansesale m.m.

Brobygning til foreningslivet

Gadeidrætten har nogle særlige redskaber til at nå børn og unge, der ikke finder vej til den traditionelle foreningsidræt. Via gadeidrætsaktiviteterne får de unge således adgang til en sundere livsstil og sunde positive fællesskaber. En GAME zone er ligeledes et stærkt udgangspunkt for at bygge bro til lokale netværk i boligområderne, herunder boligorganisationer, lokale idrætsforeninger, lektiecafeer, uddannelsessteder etc.

Lauritzen Fonden har givet støtte til at uddanne 30-40 unge frivillige fra Slagelse, Vollsmose, Sønderborg, Esbjerg og Viborg som Playmakere og i løbet af 2019 støtte dem i at gennemføre ugentlige træninger i deres lokale GAME zoner.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: GAME

Støttebeløb i alt: 250.000

År: 2019

gamedenmark.org/