Alle børn og unge skal have nem adgang til tidlig hjælp og støtte, når de oplever sociale og personlige udfordringer i deres liv.  Alligevel kæmper hver femte ung i Danmark med mentale trivselsproblemer, ensomhed, depression, angst eller stress. Andre er socialt udsatte, ofte på grund af familiekonflikter, og alt for få søger hjælp med deraf følgende risiko for isolation og kronisk mistrivsel.

Derfor startede foreningen Det Sociale Netværk i 2013 headspace – et australsk inspireret tiltag målrettet børn og unge i alderen 12-25 år, hvor tidlig indsats og forebyggelse er det centrale omdrejningspunkt. Under mottoet “én dør – én indgang” kan de unge gå direkte ind fra gaden og få hjælp og rådgivning i headspace. Ingen problemer er for store, ingen er for små.

headspace har siden 2013 etableret sig i flere danske byer og i 2016 åbnede et helt nyt headspace center i Helsingør. Lauritzen Fondens har støttet driften af headspace i Helsingør i perioden 2016-2018.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Det Sociale Netværk/Headspace Danmark

Støttebeløb i alt: 500.000

År: 2016 - 2018

www.headspace.dk/