Helsingør Kommunes strategi ’Kulturhavn’ har siden 2010 arbejdet for at skabe et levende havneområde i byen. Strategien er gennem årene blevet implementeret med etableringen af Kulturværftet, M/S Museet for Søfart, træskibshavnen og en renovering ved Kronborg.

Det der står tilbage, er transformationen af Værftshallerne og dermed fuldendelsen af Kulturhavnen. Derfor har Helsingør Kommune udarbejdet en plan for Værftshallerne, der gennem en årrække har stået delvist tomme og delvist dannet ramme om borgerinddragelse til afprøvning af mange anvendelsesmuligheder.

Som et led i transformationen ønsker Helsingør Kommune at få bådebygger- og sejlmageruddannelse tilbage til værftet. Dette skal medvirke til at fuldende udviklingen af det gamle værftsområde til Kulturhavnen.

En bevilling på 12,5 millioner kroner fra Lauritzen Fonden giver et vigtigt bidrag til, at det nu bliver muligt. Sammen med bidrag fra Helsingør Kommune og A.P. Møller Fonden betyder det, at finansieringen er på plads, så U/Nord i løbet af få år kan rykke ind i den tidligere værftshal.

”Som en Fond med rødder i det maritime og en helt særlig tilknytning til Helsingør Værft, er vi glade for at kunne medvirke til at styrke maritime erhvervsuddannelser og arbejdskraft i byen. Med Værftshallerne som den ideelle ramme, vil bådebygger- og sejlmageruddannelserne være omgivet af et unikt maritimt miljø, og vi glæder os over at værftsbygningerne igen fyldes med liv og maritim virkelyst, hvor unge kan lære for livet,” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

Maritim uddannelse med jobgaranti

Bådebygger- og sejlmageruddannelsen er unik på flere måder. Den er Danmarks eneste af sin art. De, der uddannes, får alle job, uddannelsen åbner adgang til videregående uddannelser i de maritime fag og på uddannelsen er 25% kvinder – mod traditionelt 2% i maritime fag. Uddannelsen har også den højeste faglige stolthed af alle erhvervsuddannelser i Danmark. Uddannelsen findes allerede, og alle pladser er fyldt. Men behovet for initiativet opstår deri, at den nye skole i Værftshallerne fordobler optaget til 200, hvorved dobbelt så mange unge får et bedre – maritimt – udgangspunkt og en uddannelse, med jobsikkerhed.

Erhvervsskolernes ”jægersoldater”

Bådebyggere og sejlmagere lyder af træskibe og bomuldssejl. Det er de også, men ikke kun. De er moderne industriuddannelser, og eleverne kalder sig erhvervsskolernes ’jægersoldater’, fordi de lærer at mestre komposit, el, motorlære, vvs og metal, så de kan følge udviklingen i sektoren. Der er behov for initiativet, fordi de mange fagligheder i Værftshallerne får bedre muligheder i moderne værksteder nær ved havet.

Projektet løber fra 2022 til 2025, hvor det forventes at uddannelserne rykker ind i værftsbygningerne.

Udover de 12,5 mio. kroner fra Lauritzen Fonden, bidrager A.P. Møller Fonden med 88 mio. kroner og Helsingør Kommune med 40 mio. kroner til renovering af den tidligere værftshal.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Helsingør Kommune

Støttebeløb i alt: 12,5 millioner kr.

År: 2022 - 2025

www.helsingor.dk/demokrati/byggeri-og-byudvikling/byggeri-og-byudviklingsprojekter/vaerftshallerne/