Politisk har der længe været fokus på, hvordan man kan hjælpe de 43.000 unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Trods mange gode intentioner, er man ikke lykkedes med at knække koden for den gruppe af unge. Heldigvis findes der mange inspirerende eksempler, der afslører det store potentiale, der ligger gemt i denne målgruppe. For at frigøre potentialet, bliver det afgørende at Christiansborg samarbejder med kommuner, fonde, civilsamfund og virksomheder.

Med en bevilling på 2.000.000 kr. fra Lauritzen Fonden, skal tænketanken INVI nu sætte yderligere skub i dette arbejde.

”I Lauritzen Fonden har vi de seneste år gjort os en del erfaringer med, hvad der er meningsfulde og effektive indsatser for unge, der står på kanten af arbejdsmarkedet, siger direktør i Lauritzen Fonden, Inge Grønvold og fortsætter: ”Vi glæder os derfor til samarbejdet med INVI, og ser frem til at vores erfaringer nu bæres ind, hvor der reelt udvikles politik, som i sidste ende kan føre til flere varige positive forandringer for de unge, der står uden for uddannelse og job.”

Et eksempel på en positiv forandring er Vindmøllen i Esbjerg.  Siden 2019 har en fremskudt jobindsats for unge på kanten af uddannelse og arbejdsmarked haft sin faste base i Vindmøllen på kultur- og fællesskabshuset Platformen i Esbjerg. Baseret på relationel velfærd og et tæt samarbejde med bl.a. Esbjergs lokale virksomheder og erhvervsliv har Esbjergs Jobcenter rykket udvalgte medarbejdere ud af vante rammer. De har skulle arbejde med en ny tilgang til at hjælpe en del af de ca. 800 unge, der står uden for job og uddannelse i Esbjerg. Man har mødt de unge mennesker i nye omgivelser med tålmodighed og positive forventninger og givet dem taktstokken selv.

Det har vist positive resultater. 29 procent af de unge der har været igennem Vindmøllen i Esbjerg er kommet i job efter tre måneder mod 17 procent i det klassiske tilbud. “Det tyder på, at vi kan lirke de vilde problemer op ved at skifte indretning, perspektiv og samarbejdsform”, siger Sigge Winther Nielsen, direktør i tænketanken INVI, og fortsætter: ”Lauritzen Fonden går forrest i at indføre nye tilgange, hvor entreprenørskab indtænkes i indsatser for børn og unge i udsatte positioner via uddannelse, kultur og dannelse. Det flugter perfekt med INVIs DNA, så vi glæder os meget til samarbejdet.”

Det tyder på, at vi kan lirke de vilde problemer op ved at skifte indretning, perspektiv og samarbejdsform” – Sigge Winther Nielsen, direktør i tænketanken INVI

Brobygning og samarbejde

I indsatsen skal INVI afsøge muligheden for at udvikle en ny rolle i reformarbejdet med de unge – en såkaldt ‘brokerrolle’. Rollen bygger på to principper:

  1. Brokerrollen skal bygge bro til hele den forandringskraft, der allerede er til stede hos fonde, praktikere, vidensinstitutioner, civilsamfund og meget mere, som vi bl.a. ser med Vindmøllen i Esbjerg. Brokerrollen skal også skabe et nyt bindeled mellem det politisk-administrative system og viden og erfaringer fra aktørerne i frontlinjen – begge dele er væsentlige, når politikere med hjælp fra embedsmænd udvikler politik, der skal gøre en forskel for borgerne.
  2. Brokerrollen skal understøtte mulighederne for, at forskellige aktører og institutioner arbejder sammen. Mange aktører arbejder i dag parallelt, men uden at samarbejde. Med brokerrollen skaber vi forbindelse mellem ”underskoven” af de eksisterende indsatser og udviklingen og implementeringen af dansk politik.

I INVIs arbejde med Lauritzen fonden indgår udover et praktikerpanel (Policy Insights Panel) på over 700 medlemmer også professor Nina Smith, Formand for Reformkommissionen og Per B. Christensen, formand for danske professionshøjskoler og medlem af Reformkommissionen.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: INVI - institut for vilde problemer

Støttebeløb i alt: 2.000.000 kr.

År: 2024 - 2025

www.invi.nu/

INVI er en nystiftet uafhængig tænketank, som har fokus på at udvikle visioner og værktøjer, så alle dem der, arbejder med de såkaldte vilde problemer, får flere strenge at spille på. Herudover er fokus på at bygge bro fra politik til praksis og omvendt – her bidrager de med eksperter og praktikere til at gentænke, hvordan politik udformes og udrulles. INVI er støttet af TrygFonden og Bikubenfonden.