Julen er for mange årets hyggeligste begivenhed med en masse glædesfyldte traditioner, hygge og nærvær. For trængte børnefamilier kan julen dog være en svær tid, hvor manglerne bliver ekstra tydelige, og bekymringerne vejer tungt.  Inflationen er måske aftaget i 2023, men priserne på daglivarer er stadig rekordhøje og det rammer  især de økonomisk udsatte familier hårdt. Konskvenserne kan være at nogle familierne må undvære basale ting, som vi andre tager for givet og juledagene kan derfor også være forbundet med en følelse af at stå uden for fællesskabet.

En hjælpende hånd, i form af julehjælp, kan i en trængt hverdag gøre en stor forskel og sikre juleglæden for de børn og familier der ellers  risikerer at stå uden for julens fællesskab.

I år støtter Lauritzen Fonden følgende organisationer:

Mødrehjælpen

I år uddeler Mødrehjælpen igen julehjælp til de familier, der har allermest brug for det. Mødrehjælpens julehjælp er todelt. Den består af et kontant beløb, der kan bruges til at købe julegaver og mad for. Sammen med det kontante beløb tilbydes forældrene samtidig rådgivning i Mødrehjælpens nationale rådgivning, Holdepunkt.

Beløb: 200.000

Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd uddeler hvert år julestipendier til børnefamilier i udsatte positioner med én forsørger og som har brug for støtte til at kunne fejre julen. Modtagerne af julestipendier, har efterfølgende mulighed for at blive henvist til rådgivning. På den måde hjælpes familierne til en bedre jul, men får også hjælp med at få løst nogle af de bagvedliggende problemer, så de forhåbentligt ikke har brug for julestipendier næste år.

Beløb: 100.000 kr.

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp er en non-profit hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet. Hvert år deler Dansk Folkehjælp julehjælp ud til trængte børnefamilier, så de kan få en god jul med både julemad og gaver til børnene.

Beløb: 50.000 kr.

Pårørende Netværket – Misbrugsportalen

Pårørende Netværket ønsker at sikre økonomisk udsatte børnefamilier, som er berørt af misbrug i hverdagen, en positiv oplevelse omkring juleaften i 2023. Organisationen uddeler gavekort til indkøb af mad, drikke og julegaver og målet er at forebygge social eksklusion blandt børn i misbrugsfamilier og støtte dem i at få en god og positiv oplevelse omkring juleaften.

Beløb: 50.000 kr.

Raise for Kids

Den 22. december 2023 afholder foreningen Raise for Kids juleaften for sårbare familier i Aalborg. Her deltager over 100 børn, unge og forældre. Der vil blive serveret julemiddag, være dans om juletræ, slik, gaver og gavekort til de deltagende familier.

Beløb: 25.000 kr.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Mødrehjælpen, Børnesagens Fællessråd, Pårørende Netværket, Dansk Folkehjælp og Raise for Kids

Støttebeløb i alt: 425,000 kr.

År: 2023