FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Foreningen Social Aktivitet Mellem Studerende

Støttebeløb i alt: 10.000 kr.

År: 2022