FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Foreningen Social Aktivitet Mellem Studerende

Støttebeløb i alt: 10.000

År: 2023