Esbjerg Kunstmuseum skal de kommende fem år samarbejde med Urbanskolen i Esbjerg, Dagtilbudsområdet Midt- og Østerbyen og Pædagoguddannelsen på UC Syddanmark om at give børn helt fra vuggestue til og med indskoling blivende oplevelser med professionel billedkunst, der har mærkbar betydning for deres leg, læring og livslyst. Samarbejdet skal undersøge hvordan kunsten kan åbne for nye måder at se verden på for de helt små.

Indsatsen

KUNST FOR LIVET baserer sig på tidligere projekter og museets mangeårige arbejde med og forskning i børns møder med billedkunst. Erfaringerne og resultaterne herfra er så vægtige, at alle samarbejdspartnere var villige til at lægge penge og kræfter i at videreudvikle mulighederne. Med Lauritzen Fondens bevilling på 2 mio. kr. kan indsatsen realiseres og blive mere end et kortvarigt projekt.

Indsatsen vil give børnene i Esbjergs Midt- og Østerby fælles oplevelser med kunst og for alle forløb gælder det, at børn og pædagoger først møder den professionelle billedkunst på kunstmuseet og efterfølgende bearbejder deres idéer hjemme i institutionen.

Øget trivsel, nysgerrighed og kreativitet

Tidligere projekter viser, at forløb af denne type har øget børns trivsel. Det har skærpet deres nysgerrighed og givet dem mere lyst til at eksperimentere og gribe verden. I det hele taget har det været stærkt lystfyldt og inkluderende for alle børn at deltage.
I forlængelse heraf, er målet er for indsatsen, at skabe en forandring, der siver ind i alle de deltagende institutioner, så kunst og kreativitet som en måde at tænke og gribe verden bliver en del af Esbjergs DNA.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Esbjerg Kunstmuseum

Støttebeløb i alt: 2.000.000

År: 2019 - 2024

www.eskum.dk/