Lær for Livet, som blev etableret i 2013, styrker læring og livsduelighed hos anbragte børn og unge gennem et 6-årigt læringsprogram i tæt samarbejde med kommuner og frivillige. Læringsprogrammet består af læringscamps, frivillige mentorer og brobygning mellem camps, skole, mentor og anbringelsessted for at styrke forankringen af børnenes læring fra camps til hverdagen i skolen og hjemmemiljøet.

Fokus på sociale og personlige kompetencer

Lær for Livet har fået støtte fra Lauritzen Fonden til udvikling og implementering af et koncept til arbejdet med børnenes sociale og personlige kompetencer.

Nyere forskning viser, at faglig læring ikke er nok, hvis anbragte børn/unge skal ud af den marginaliserede gruppe, de tilhører i det danske uddannelsessystem. Egenskaber, som vedholdenhed, selvkontrol, selvregulering, optimisme og åbenhed, har stor betydning for børns succes og muligheder. Faktisk har selvkontrol lige så stor betydning som intelligens for børns faglige resultater i folkeskolen. På den baggrund, ønsker Lær for Livet at udvikle og implementere et koncept, der kan understøtte og udvikle disse personlige egenskaber hos de anbragte børn/unge.

Konceptet skal implementeres som en integreret del af læringsprogrammet og vil dermed komme de 400 nuværende og fremtidige knapt 500 børn og unge i Lær for Livet til gode.

”Lauritzen Fonden tror på, at Lær for Livets helhedsorienterede tilgang giver de udsatte børn den nødvendige robusthed, som er afgørende for at børnene kan bevæge sig igennem uddannelsessystemet og på sigt skabe et godt liv for sig selv.”
– Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Lær for Livet

Støttebeløb i alt: 300.000

År: 2018

laerforlivet.dk/