Læs for Livet er en nonprofitorganisation, der blev stiftet i 2012 af børnebogsforfatter Rachel Röst, som selv er tidligere anbragt.

Organisationen indsamler bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre. Bøgerne bliver samlet i biblioteker på ml. 400-1000 bøger og doneres til institutioner, hvor udsatte børn og unge opholder sig. Det kan være børnehjem, familieafdelinger, opvækstinstitutioner og ungdomspensioner – indtil videre er der etableret 140 af sådanne biblioteker.

Trivsel og dannelse gennem litteratur

Mange udsatte unge kommer fra bogløse hjem med sprog- og vidensfattigdom og møder heller ikke bøger på de institutioner, de bliver flyttet til. Bøger og læsning anskues som et vigtigt omsorgstilbud til udsatte børn og unge, idet det kan give indsigt og udsyn, og vise vej for nye interesser og handlemuligheder. Litteratur kan dermed bidrage til at skabe dannelse, trivsel, social og kulturel kapital samt muligheder for uddannelse og livsbanebrydende forandringer for sårbare unge.

Lauritzen Fonden er glade for at støtte op om Læs for Livets vigtige indsats og har givet støtte til etableringen af biblioteker på forskellige institutioner, der arbejder med sårbare unge i Ribe, Esbjerg, Helsingør, Aalborg og Frederikshavn.

Læs for Livet
Læs for Livet
Læs for Livet

FAKTA

Bevillingsmodtager: Læs for Livet

Støttebeløb i alt: 350.000

År: 2018 - 2019

www.laesforlivet.dk/