Op mod 350.000 danskere, svarende til cirka 8 % af befolkningen, føler sig ensomme og undersøgelser har dokumenteret, at forekomsten af ensomhed er stigende, og at danskernes mentale sundhed generelt forværres. Flere savner nogen at være sammen med og flere føler sig isoleret.

Manglende viden
Afhjælpning af ensomhed er således et højrelevant indsatsområde i forhold til sundhedsfremme og i de seneste år er der i Danmark igangsat et betydeligt antal indsatser og initiativer til personer, der føler sig ensomme, ligesom der i andre lande er udviklet og realiseret omfattende projekter, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed. Desværre er den forskningsbaserede viden om, hvilke interventioner, som kan forebygge og afhjælpe ensomhed, meget mangelfuld. Det skal et nyt litteraturstudie gøre op med.

Inspiration til nye initiativer
Litteraturstudiet skal samle op på den tilgængelige viden på området og identificere konkrete interventioner, der er lykkedes med at forebygge/og eller afhjælpe ensomhed og samtidig give et overblik over hvilke interventionstyper og interventionsstrategier, der har størst effekt. Dermed vil studiet kunne inspirere til nye danske initiativer og samtidig understøtte beslutningsprocesser og prioritering af indsatser til specifikke målgrupper.

Lauritzen Fonden har støttet litteraturstudiet, som kan bidrage med ny viden om, hvordan der kan gøres en forskel, for dem der føler sig ensomme.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Mary Fonden

Støttebeløb i alt: 267.000

År: 2019 - 2021

www.maryfonden.dk/